Zidni paneli

Paneli koji se nalaze u ovoj kategoriji su samolepljivi i mogu se lepiti na različite površine (zid, drvo, ivericu...). Bitno je da površina bude bez nečistoća. Lako se skidaju i mogu se ponovo zalepiti na drugu površinu.

Nalepnice-Stikeri za zid: 350-0142
Nalepnice-Stikeri za zid: 350-0143
Nalepnice-Stikeri za zid: 350-0160
Nalepnice-Stikeri za zid: 350-0159
Nalepnice-Stikeri za zid: 350-0141
Nalepnice-Stikeri za zid: 350-0146